Phần mềm chỉnh sửa ảnh Icon Commander for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Icon Commander for Linux

Bạn có thể tìm nhiều hình ảnh trên Internet và chuyển đổi chúng thành các biểu tượng để sử dụng trên desktop của bạn, trong các ứng dụng và nhiều hơn nữa.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Icon Commander for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Icon Commander for Linux

Icon Commander là một phần mềm chuyển đổi hình ảnh của bất kỳ định dạng nào sang biểu tượng của Windows.

Bạn có thể tìm nhiều hình ảnh trên Internet và chuyển đổi chúng thành các biểu tượng để sử dụng trên desktop của bạn, trong các ứng dụng và nhiều hơn nữa.

Icon Commander có một bộ sưu tập các kiểu biểu tượng phong phú. Với Icon Commander bạn có thể tạo biểu tượng của Windows với một hành động đơn giản. Nó hỗ trợ biểu tượng Windows Vista 256×256 với kênh alpha.