Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

Chỉnh sửa độ sáng (Brightness), lộ sáng (exposure), tương phản (constract) của toàn bộ/ từng phẩn bức ảnh. Zone mapper chia làm 16 vùng sáng theo thang độ xám. Vùng liền kề cách nhau 50% độ sáng tức 1/2 stop.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

LightZone for Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Linux. Phần mềm này giúp bạn chỉnh sửa ảnh gốc và giữ nguyên định dạng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Phần mềm này rất dễ sử dụng, không đòi hỏi các lệnh hay thao tác phức tạp như trong photoshop.

LightZone gồm các công cụ chỉnh sửa sau:
Áp dụng cho tất cả dạng file ảnh như RAW, JPEG, TIFF

– Zone Mapper: Chỉnh sửa độ sáng (Brightness), lộ sáng (exposure), tương phản (constract) của toàn bộ/ từng phẩn bức ảnh. Zone mapper chia làm 16 vùng sáng theo thang độ xám. Vùng liền kề cách nhau 50% độ sáng tức 1/2 stop.

– Tone Mapper: Chỉnh độ tương phản toàn bộ / từng phần bức ảnh bằng kỹ thuật mặt nạ tương phản trong buồng tối.

– Sharpen: Chỉnh độ sắc nét toàn bộ/từng phần bức ảnh.

– Gaussian Blur: Chỉnh độ mờ nhoè của bức ảnh.

– Hue/Saturation: Chỉnh màu Hue, Saturation hoặc Luminance

– Color Balance: Chỉnh cân bằng màu.

– White Balance: Chỉnh cân bằng trắng.

– Channel Mixer: Chuyển ảnh màu thành trắng đen.

– Noise Reduction: Khử độ nhiễu ảnh.

– Clone tool: Copy 1 vùng này vào vùng khác. Sử dụng để loại bỏ bụi, trầy sướt…. ra khỏi bức ảnh.