Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Shotwell kết nối tốt với các dịch vụ mạng xã hội như Facebook hay Flickr. Ngoài ra, sự nổi trội của Shotwell nằm ở chổ nó thực sự đơn giản, giao diện gọn gàng, và hình ảnh được sắp xếp một cách hợp lý. Nó có thể quản lý ảnh theo ngày tháng, theo thẻ (tag).

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Sắp sửa trở thành chương trình quản lý ảnh mặc định trong Ubuntu (và có lẽ là cả trong Gnome), Shotwell nhanh chóng trở thành một trong những chương trình quản lý hình ảnh tốt nhất trên Linux, có thể nói rằng, Shotwell là tương ai của trình quản lý hình ảnh trên Linux.

Shotwell kết nối tốt với các dịch vụ mạng xã hội như Facebook hay Flickr. Ngoài ra, sự nổi trội của Shotwell nằm ở chổ nó thực sự đơn giản, giao diện gọn gàng, và hình ảnh được sắp xếp một cách hợp lý. Nó có thể quản lý ảnh theo ngày tháng, theo thẻ (tag).

Tính năng chính của Shotwell
Import ảnh từ ổ đĩa hoặc máy ảnh.
Tổ chức ảnh dựa trên thời gian theo Event, Tag (từ khóa), Thư mục và nhiều hơn thế nữa.
Xen ảnh trong chế độ toàn cửa sổ hoặc toàn màn hình.
Xem Slideshow.
Hỗ trợ xem ảnh RAW và Video.
Chia sẻ thông qua các dịch vụ web bao gồm Facebook, Flickr và Youtube.