Phần mềm diệt virus Norton Definitions

Phần mềm diệt virus Norton Definitions

Norton AntiVirus Virus Definitions là bản cập nhật mới nhất dành cho phần mềm diệt virus Norton Antivirus. Bản cập nhật này được công ty Symantec cung cấp miễn phí tới người dùng của họ. Nếu bạn sử dụng Norton Antivirus, hãy thường xuyên cập nhật nó để được bảo đảm an toàn với những loại virus mới nhất.

Phần mềm diệt virus Norton Definitions

Phần mềm diệt virus Norton Definitions

Bản Definition này được dùng cho những phần mềm sau
Nền tảng 32-bit
Norton AntiVirus / Norton Internet Security (later than 2012, up to version 22.6.x.x)
Norton AntiVirus / Norton Internet Security 2008/2009/2010/2011/2012
Norton 360 (later than 6.0, up to version 22.6.x.x)
Norton 360 version 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0
Norton Security (up to version 22.6.x.x)
Norton Security with Backup (up to version 22.6.x.x)
Symantec Endpoint Protection 12.1
Symantec Endpoint Protection 12.1.2 and later
Symantec Protection Engine 7.x for Windows
Symantec Mail Security for Domino v 7.x
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
Symantec Scan Engine 5.x for Windows
Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows
Nền tảng 64-bit
Norton AntiVirus / Norton Internet Security (later than 2012, up to version 22.6.x.x) for 64-bit OS only
Norton AntiVirus / Norton Internet Security 2008/2009/2010/2011/2012 for 64-bit OS only
Norton 360 (later than 6.0, up to version 22.6.x.x) for 64-bit OS only
Norton 360 version 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 for 64-bit OS only
Norton Security (up to version 22.6.x.x)
Norton Security with Backup (up to version 22.6.x.x)
Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
Symantec Endpoint Protection 12.1.2 and later for 64-bit OS only
Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)