Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt iTaxViewer mới nhất lên máy tính, kích đúp vào file *.xml là có thể xem được nội dung tờ khai. Hoặc tại giao diện chính của ứng dụng nhấn vào biểu tượng thư mục màu vàng ở góc trên cùng bên trái hay nhấn vào thẻ Tệp hồ sơ, chọn Mở tệp hồ sơ.

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý một cách dễ dàng.

Hiện nay cơ quan thuế đang tiếp nhận 2 định dạng tờ khai là PDF và XML. Với định dạng PDF thì đơn giản hơn rất nhiều các bạn chỉ cần sử dụng phần mềm Foxit Reader hoặc Adobe Reader để đọc. Còn định dạng XML thì bạn hãy download iTaxViewer để mở tờ khai một cách dễ dàng.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt iTaxViewer mới nhất lên máy tính, kích đúp vào file *.xml là có thể xem được nội dung tờ khai. Hoặc tại giao diện chính của ứng dụng nhấn vào biểu tượng thư mục màu vàng ở góc trên cùng bên trái hay nhấn vào thẻ Tệp hồ sơ, chọn Mở tệp hồ sơ.

Tính năng chính của phần mềm đọc file XML iTaxViewer
Hỗ trợ đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm iHTKK mới nhất.
Đọc nhiều loại tờ khai khác nhau như: Tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
Xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử dễ dàng.
Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3 mới nhất
1. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

Bộ báo cáo tài chính (năm).
Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.
2. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.
3. Nâng cấp chức năng Lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:

Ý kiến trái ngược.
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến.
Ý kiến ngoại trừ.
Ý kiến chấp nhận toàn phần.
Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai đó.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về cài đặt thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những phần mềm liên quan như iHTKK, HTKK…