Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công tác hạch toán kế toán. MISA Mimosa.NET 2012 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán.

MISA Mimosa.NET 2012 – Hỗ trợ đắc lực công tác kế toán của đơn vị HCSN
Cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất
Sẵn sàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
Hệ thống tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp
Dễ tiếp cận và cài đặt, dễ sử dụng
Quy trình hạch toán bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến.

Quản lý tổng quan tình hình tài chính của đơn vị
Tài chính của đơn vị được quản lý tập trung giúp thủ trưởng đơn vị luôn nắm được hoạt động tài chính tại bất kỳ thời điểm nào.

Cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất
Luôn cập nhật các chế độ kế toán tài chính, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bô sung thuế, bảo hiểm…mới nhất.

Tính năng chính của MISA Mimosa.NET 2012
Phân hệ kho bạc

Cập nhật thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 về sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Cập nhật Quyết định 759/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC
Cập nhật mẫu biểu kho bạc theo Thông tư 08/2013/TT-BTC
Cập nhật mẫu biểu kho bạc theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC.
Theo dõi chặt chẽ quy trình nhận, rút, đối chiếu dự toán tại Kho bạc.
Phân hệ tiền mặt

Cho phép theo dõi chi tiết tiền mặt đến từng quỹ mà không phải mở tiết khoản.
Cho phép theo dõi số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.
Phân hệ tiền gửi

Dễ dàng thực hiện đối chiếu số liệu với Ngân hàng.
Cho phép theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
Phân hệ vật tư, hàng hóa, CCDC

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.
Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ.
Phân hệ tài sản cố định

Theo dõi chi tiết từng TSCĐ theo từng phòng ban.
Tự động lưu nhật ký về sự điều chuyển TSCĐ từ phòng ban này sang phòng ban khác.
Tự động tính hao mòn chi tiết đến từng TSCĐ.
Phân hệ tiền lương

Cho phép chấm công, tự động hạch toán bút toán tính lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.
Cho phép in lệnh chuyển tiền trả lương cho từng cán bộ qua tài khoản thẻ ATM.
Phân hệ mua hàng

Theo dõi chặt chẽ quy trình mua hàng từ khâu lập hóa đơn cho đến khâu thanh toán.
Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn, từng nhà cung cấp.
Phân hệ bán hàng

Cho phép các đơn vị tự in hoặc đặt in hóa đơn theo đúng quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng hóa đơn, từng khách hàng.
Phân hệ thuế

Tuân thủ hướng dẫn về Luật quản lý thuế theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
Cho phép xuất khẩu các bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra… để nhập khẩu vào chương trình Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.
Phân hệ sổ cái

Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu sản xuất kinh doanh, cuối kỳ chương trình sẽ tự động kết chuyển chênh lệch thu chi và lên các báo cáo tài chính, quản trị.
Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.
MISA đã ra mắt thêm phiên bản MISA Mimosa.NET 2017 nhằm đáp ứng theo những Thông tư, Nghị định mới nhất, bạn có thể tham khảo và tải MISA Mimosa.NET 2017 về sử dụng.