Tag: Clip Studio Paint

Phần mềm đồ họa Clip Studio Paint

Phần mềm đồ họa Clip Studio Paint

Trong số tính năng mới của Manga Studio bao gồm khá nhiều tùy chọn liên quan đến đối tượng và mô hình 3D, mang đến cho nghệ sĩ nhiều phạm vi sáng tạo hơn khi vẽ nhân vật cũng như