Tag: dowload phần mềm Delta

Phần mềm doanh nghiệp Delta

Phần mềm doanh nghiệp Delta

Dùng để lập dự toán, thanh quyết toán công trình. Mô đun có nhiều tính năng thông minh giúp quá trình làm dự toán nhanh, làm đến đâu kiểm soát kết quả tới đó (nhờ phần hiển thị song hành