Tag: dowload phần mềm DigiKam 1.1.0 for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh DigiKam 1.1.0 for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh DigiKam 1.1.0 for Linux

Ba dịch vụ phổ biến mà Digikam hỗ trợ là Flickr, PicasaWeb và Facebook. Hai tên tuổi đầu tiên là các trang lưu trữ và chia sẻ hình ảnh khá đỗi quen thuộc, tên tuổi còn lại là “gã khổng