Tag: dowload phần mềm GIMP for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP for Linux

GIMP cung cấp tính năng quản lý màu sắc để chỉnh màu ảnh hoàn hảo, thích hợp cho việc lưu trữ hay in ấn. Bạn có thể kết hợp sửa ảnh trên GIMP với các chương trình miễn phí khác