Tag: dowload phần mềm JAlbum for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh JAlbum for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh JAlbum for Linux

JAlbum rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần chọn hoặc kéo – thả các thư mục chứa ảnh vào giao diện của chương trình. Nó sẽ tạo ra các thumbnail cùng trang HTML để xuất bộ ảnh của bạn như