Tag: dowload phần mềm MyPaint for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh MyPaint for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh MyPaint for Linux

Bạn cũng có thể đưa 1 số cửa sổ luôn ở trên cùng (On top thì phải) để thuận tiện sử dụng. Bạn có thể chọn màu bằng “vòng tròn màu” hoặc “tam giác màu” tương tự các phần mềm