Tag: dowload phần mềm Shotwell cho Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Shotwell cho Linux

Shotwell kết nối tốt với các dịch vụ mạng xã hội như Facebook hay Flickr. Ngoài ra, sự nổi trội của Shotwell nằm ở chổ nó thực sự đơn giản, giao diện gọn gàng, và hình ảnh được sắp xếp