Tag: JAlbum for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh JAlbum for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh JAlbum for Linux

JAlbum rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần chọn hoặc kéo – thả các thư mục chứa ảnh vào giao diện của chương trình. Nó sẽ tạo ra các thumbnail cùng trang HTML để xuất bộ ảnh của bạn như