Tag: K9 Web Protection

Phần mềm bảo mật K9 Web Protection

Phần mềm bảo mật K9 Web Protection

Một kết nối Internet mở sẽ không an toàn cho con bạn trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay. Phần mềm này sẽ cung cấp các công cụ cần thiết để giúp cha mẹ kiểm soát những nội