Tag: LightZone for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh LightZone for Linux

Chỉnh sửa độ sáng (Brightness), lộ sáng (exposure), tương phản (constract) của toàn bộ/ từng phẩn bức ảnh. Zone mapper chia làm 16 vùng sáng theo thang độ xám. Vùng liền kề cách nhau 50% độ sáng tức 1/2 stop.