Tag: phần mềm AutoCAD 2010

Phần mềm đồ họa AutoCAD 2010

Phần mềm đồ họa AutoCAD 2010

Tại phiên bản này, ngoài những định dạng Cad quen thuộc như dwf, dwg, dwt… phiên bản mới đã hỗ trợ định dạng mới dwfx, dws (2 định dạng này là sản phẩm hợp tác giữa AutoDesk và Microsoft), dgn