Tag: phần mềm Comodo Firewall là gì

Phần mềm bảo mật Comodo Firewall

Phần mềm bảo mật Comodo Firewall

Tích hợp Sandbox – một môi trường hoạt động ảo dành cho những chương trình không đáng tin – nhờ đó đảm bảo rằng virus và các phần mềm độc hại khác hoàn toàn được cô lập khỏi máy tính.