Tag: phần mềm iTaxViewer

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt iTaxViewer mới nhất lên máy tính, kích đúp vào file *.xml là có thể xem được nội dung tờ khai. Hoặc tại giao diện chính của ứng dụng nhấn