Tag: phần mềm Secure Folder là gì

Phần mềm bảo mật Secure Folder

Phần mềm bảo mật Secure Folder

Secure Folder bảo mật dữ liệu dưới dạng thư mục dễ sử dụng, cho phép ẩn, khóa và mã hóa thư mục trên giao diện đơn giản, trực quan. Secure Folder giúp dữ liệu cá nhân được khóa an toàn,