Tag: phần mềm văn phòng

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet.

Phần mềm doanh nghiệp thống kê cốt thép TIP

Phần mềm doanh nghiệp thống kê cốt thép TIP

Được xây dựng dựa trên nền đồ họa AutoCad, cùng thư viện thép phong phú với hơn 60 loại thép tròn, thép chữ I, thép chữ C, thép ống tròn, thép hộp, thép xoắn…. Đặc biệt, có khả năng chỉnh

Phần mềm doanh nghiệp MISA SME.NET 2017

Phần mềm doanh nghiệp MISA SME.NET 2017

Giúp tổng hợp các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, còn có chức

Phần mềm doanh nghiệp Perfect CRM

Phần mềm doanh nghiệp Perfect CRM

Perfect CRM là giải pháp giúp công ty quản lý quan hệ khách hàng. Sản phẩm với nhiều tính năng và qui trình nghiệp vụ mà có thể cải tiến hiệu quả Marketing, tạo điều kiện bán hàng, cải thiện

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ

Phần mềm doanh nghiệp GnuCash

Phần mềm doanh nghiệp GnuCash

Với các tính năng liên quan tới việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, GnuCash hiện lưu trữ dữ liệu mặc định dưới định dạng XML. Từ phiên bản 2.4, dữ liệu tài chính của GnuCash cũng được lưu

Phần mềm doanh nghiệp iBHXH

Phần mềm doanh nghiệp iBHXH

Quá trình lập hồ sơ diễn ra rất nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian cũng như công sức cho người sử dụng. Giờ đây người dùng có thể lập hồ sơ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định

Phần mềm doanh nghiệp Delta

Phần mềm doanh nghiệp Delta

Dùng để lập dự toán, thanh quyết toán công trình. Mô đun có nhiều tính năng thông minh giúp quá trình làm dự toán nhanh, làm đến đâu kiểm soát kết quả tới đó (nhờ phần hiển thị song hành

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Phần mềm doanh nghiệp iTaxViewer

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt iTaxViewer mới nhất lên máy tính, kích đúp vào file *.xml là có thể xem được nội dung tờ khai. Hoặc tại giao diện chính của ứng dụng nhấn

Phần mềm doanh nghiệp Microsoft Office Project Professional

Phần mềm doanh nghiệp Microsoft Office Project Professional

Tạo ra kế hoạch ở cấp độ chi tiết cho các dự án. Làm việc với các thông tin và dữ liệu một cách chi tiết giúp bạn kiểm soát dự án dễ dàng hơn. Microsoft Office Project Professional là