Tag: PowerISO

Phần mềm chỉnh sửa ảnh PowerISO cho Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh PowerISO cho Linux

DAA (Direct-Access-Archive) là một định dạng cải tiến cho file ảnh hỗ trợ nhiều tính năng cải tiến như nén, bảo vệ bằng passowrd và chia nhỏ file thành nhiều volume. Nó có thể được kiểm soát trực tiếp giống