Tag: tải phần mềm CorelDRAW Graphics Suite 2017

Phần mềm đồ họa CorelDRAW Graphics Suite 2017

Phần mềm đồ họa CorelDRAW Graphics Suite 2017

Hộp thoại Border and Grommet cho phép bạn tạo ra một biểu ngữ từ một trang hoặc từ các đối tượng được chọn trên trang. Cho dù bạn làm việc trên các dự án quy mô nhỏ như logo, đồ