Tag: thông tin phần mềm Moho Pro 12

Phần mềm đồ họa Moho Pro 12

Phần mềm đồ họa Moho Pro 12

Thêm 1 điểm Bone để thay đổi, di chuyển hoặc sửa hình khối chuyên nghiệp. Người dùng Moho 12 có thể kết hợp nhiều mẫu xương truyền thống để tạo chuyển động phức tạp hơn. Tính năng này hỗ trợ